Senaste nytt

EU och cirkulär ekonomi

Från en linjär till en cirkulär europeisk ekonomi ♻️

Tre år efter att EU-kommissionen presenterade sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi har planens samtliga 54 åtgärder genomförts eller håller på att genomföras.
Det visar en färsk rapport som EU-kommissionen publicerar idag. Rapporten visar hur åtgärderna har bidragit till det pågående arbetet för en hållbar europeisk ekonomi - en nyckel för att EU ska nå sina ambitiösa klimatmål, skapa en hållbar tillväxt och generera nya arbetstillfällen.

Den cirkulära ekonomin har också skapat nya affärsmöjligheter och utvecklat nya marknader såväl inom som utanför EU. Under 2016 genererade sådana cirkulära verksamheter som reparation, återanvändning och återvinning nästan 147 miljarder euro i mervärde och stod för investeringar som uppgick till ungefär 17,5 miljarder euro.

#CircularEconomy

Klicka här för faktabladet

Till nyhetssidan

Om Europa Direkt

Läs mer om Europa Direkts uppdrag, varför vi finns och hur du kommer i kontakt med oss.

Läs mer
Finansiärer
  • Europeiska Unionen
  • Skellefteå Kommun
  • Region Västerbotten
  • Umeå Kommun