Senaste nytt

Ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher och ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv!

EU:s Digital Day 2019 samlade EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer under en två dagars konferens i syfte att påskynda digital utveckling och att främja ett utökat europeiskt samarbete kring detta.

Årets upplaga av Digital Day fokuserade på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera Europas kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

Läs mer här!

Till nyhetssidan

Om Europa Direkt

Läs mer om Europa Direkts uppdrag, varför vi finns och hur du kommer i kontakt med oss.

Läs mer
Finansiärer
  • Europeiska Unionen
  • Skellefteå Kommun
  • Region Västerbotten
  • Umeå Kommun