Senaste nytt

13 nov Missade du EU-parlamentets panelsamtal idag om EU:s nya migrations- och asylpakt? Här kan du se det i efterhand!

EU:s nya migrations- och asylpakt
Europaparlamentet i Sverige sände digitalt panelsamtal fredagen den 13 november - se det inspelat på länk nedan

En av de svåraste frågorna för EU-länderna att enas om är en gemensam politik för migration och asyl. Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson presenterade i slutet av september ett förslag till en ny migrations- och asylpakt, som dels bygger vidare på den nuvarande politiken, dels har nya inslag. Pakten innehåller bl.a. förslag som ska leda till en gemensam europeisk ram för migrations- och asylhantering, ett system för krisberedskap och krishantering, integrerad gränsförvaltning och stärkt kamp mot smuggling av migranter.

Migrations- och asylpakten, inklusive några skarpa lagförslag, ska nu behandlas av Europaparlamentet och medlemsländerna, som behöver komma överens för att få nya regler på plats. Hur går diskussionerna om förslaget och vilka blir de svåraste frågorna i de kommande förhandlingarna? Kommer alla EU-länder att acceptera förslagen? Och hur påverkas Sveriges asyl- och migrationspolitik av besluten på EU-nivå?

Medverkande:
Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker (C)
Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (MP)
Malin Björk, Europaparlamentariker (V)
Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)
Charlie Weimers, Europaparlamentariker (SD)
Rikard Larsson, riksdagsledamot (S)
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Samtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Datum:
Fredag 13 november
Tid:
Kl. 10.30–12.00
Plats:
Europaparlamentets Facebook-sida

13 nov Europaparlamentet i Sverige: Panelsamtal EU:s nya migrations- och asylpakt - hur ska förslagen bli verklighet?

Till nyhetssidan

Om Europa Direkt

Läs mer om Europa Direkts uppdrag, varför vi finns och hur du kommer i kontakt med oss.

Läs mer
Finansiärer
  • Europeiska Unionen
  • Skellefteå Kommun
  • Region Västerbotten
  • Umeå Kommun