Senaste nytt

16 feb Europa Direkt, elever och lärare träffar Europaparlamentariker Erik Bergkvist

Tillsammans med Europa Direkt är det idag dags för deltagarna i vårt projekt "Gymnasiearbete med Europa Direkt" att träffa Europaparlamentariker Erik Bergkvist, socialdemokratisk Europaparlamentariker, född i Norsjö och med hemort Umeå. Erik är ledamot i Utskottet för regional utveckling (REGI), och suppleant i Budgetutskottet (BUDG) resp Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

Europa Direkt Västerbotten startade detta läsår ett samarbete med gymnasieskolor i Västerbotten, "Gymnasiearbete med Europa Direkt", där elever gör sina gymnasiearbeten med EU-inriktning på områdena miljö- och klimatfrågor samt Arktis, som alla är av särskild betydelse för norra Sverige.
Lärare och elever på Dragonskolan i Umeå, Tannbergsskolan i Lycksele samt Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet i Skellefteå deltar.
Europa Direkt har under läsåret arrangerat digitala träffar med experter i Bryssel som arbetar med de aktuella områdena. Lärarna och deras elever får ta del av deras expertis, diskutera sina områden och ställla frågor, för att samla material till sina gymnasiearbeten. I planen ingår att avsluta med ett studiebesök i Bryssel för deltagarna i Europa Direkts regi.
Syftet är att öka kunskapen om vad EU gör, hur EU och den lokala nivån hänger ihop, få uppleva ’EU på riktigt’ och få en praktisk förståelse av vad som görs i Bryssel och hur man kan påverka det som sker på EU-nivå.

Till nyhetssidan

Om Europa Direkt

Läs mer om Europa Direkts uppdrag, varför vi finns och hur du kommer i kontakt med oss.

Läs mer
Finansiärer
  • Europeiska Unionen
  • Skellefteå Kommun
  • Region Västerbotten
  • Umeå Kommun