Senaste nytt

Projektbidrag för att få fler att rösta 2014

Ungdomsstyrelsen har i dagarna gått ut med att de ska fördela projektbidrag för aktiviteter som syftar till att få fler att rösta i 2014 års val till Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Målgruppen för projekten ska vara unga och/eller utrikes födda i alla åldrar.

Fokus ligger också på områden där valdeltagandet har varit lågt i tidigare val.

De som kan söka bidragen är demokratiskt uppbyggda ideella föreningar, icke-statliga stiftelser och kommunala verksamheter.

Projekten kan bestå av många olika typer av aktiviteter. Det kan vara att följa en politisk sakfråga före och efter valet, debatter, dans- teater- och andra kulturprojekt, skolturnéer, mediaprojekt med mera.

Samtliga aktiviteter ska genomföras i Sverige. Bidraget finns att söka mellan den 1 november 2013 och den 3 januari 2014. Beslut kommer i februari 2014.

Mer information på ungdomsstyrelsens hemsida

Till nyhetssidan

Om Europa Direkt

Läs mer om Europa Direkts uppdrag, varför vi finns och hur du kommer i kontakt med oss.

Läs mer
Finansiärer
  • Europeiska Unionen
  • Skellefteå Kommun
  • Region Västerbotten
  • Umeå Kommun